SPORTident TimingLG Frauenwald

4. Lauf "Rund um die Sportlerklause"

Frauenwald 15.08.2009

4. Lauf "Rund um die Sportlerklause"

Frauenwald 15.08.2009

 

统计数据 4. Lauf "Rund um die Sportlerklause"

线路选手成绩无排名DNFDSQ/NPL
all courses199198110
  21 km-Lauf (21.00 km)2525000
  10, 5 km-Lauf (10.50 km)135135000
  Nordic Walking (10.50 km)1919000
  Schülerlauf (3.00 km)2019110
 
DNF: did not finish / 中断       DSQ: 不合格       NPL: 未定位
 
年龄分布 (199 选手(含年龄段)):
年龄分布
 
 

21 km-Lauf (21.00 km)

参赛类别选手选手 成绩无排名DNFDSQ/NPL图片
全部类别2525000 
 
weiblich44000 
weibliche Jugend B (1992 - 1993)00000 
weibliche Jugend A (1990 - 1991)00000 
Frauen W20 (1980 - 1989)00000 
Frauen W30 (1975 - 1979)00000 
Frauen W35 (1970 - 1974)00000 
Frauen W40 (1965 - 1969)33000 
Frauen W45 (1960 - 1964)00000 
Frauen W50 (1955 - 1959)00000 
Frauen W55 (1950 - 1954)11000 
Frauen W60 (1945 - 1949)00000 
Frauen W65 (1940 - 1944)00000 
Frauen W70 (1935 - 1939)00000 
Frauen W75 (  - 1934)00000 
 
männlich2121000 
männliche Jugend B (1992 - 1993)00000 
männliche Jugend A (1990 - 1991)00000 
Männer M20 (1980 - 1989)66000 
Männer M30 (1975 - 1979)22000 
Männer M35 (1970 - 1974)00000 
Männer M40 (1965 - 1969)33000 
Männer M45 (1960 - 1964)55000 
Männer M50 (1955 - 1959)11000 
Männer M55 (1950 - 1954)33000 
Männer M60 (1945 - 1949)11000 
Männer M65 (1940 - 1944)00000 
Männer M70 (1935 - 1939)00000 
Männer M75 (  - 1934)00000 
 

10, 5 km-Lauf (10.50 km)

参赛类别选手选手 成绩无排名DNFDSQ/NPL图片
全部类别135135000 
 
weiblich2626000 
weibliche Jugend B (1992 - 1993)22000 
weibliche Jugend A (1990 - 1991)22000 
Frauen W20 (1980 - 1989)22000 
Frauen W30 (1975 - 1979)33000 
Frauen W35 (1970 - 1974)44000 
Frauen W40 (1965 - 1969)22000 
Frauen W45 (1960 - 1964)88000 
Frauen W50 (1955 - 1959)11000 
Frauen W55 (1950 - 1954)00000 
Frauen W60 (1945 - 1949)00000 
Frauen W65 (1940 - 1944)11000 
Frauen W70 (1935 - 1939)11000 
Frauen W75 (  - 1934)00000 
 
männlich109109000 
männliche Jugend B (1992 - 1993)44000 
männliche Jugend A (1990 - 1991)33000 
Männer M20 (1980 - 1989)1515000 
Männer M30 (1975 - 1979)88000 
Männer M35 (1970 - 1974)1010000 
Männer M40 (1965 - 1969)1414000 
Männer M45 (1960 - 1964)1818000 
Männer M50 (1955 - 1959)88000 
Männer M55 (1950 - 1954)66000 
Männer M60 (1945 - 1949)99000 
Männer M65 (1940 - 1944)88000 
Männer M70 (1935 - 1939)44000 
Männer M75 (  - 1934)22000 
 

Nordic Walking (10.50 km)

参赛类别选手选手 成绩无排名DNFDSQ/NPL图片
全部类别1919000 
 
weiblich1414000 
Nordic Walking Frauen (  - 2009)1414000 
 
männlich55000 
Nordic Walking Männer (  - 2009)55000 
 

Schülerlauf (3.00 km)

参赛类别选手选手 成绩无排名DNFDSQ/NPL图片
全部类别2019110 
 
weiblich99000 
weibliche Schüler D (2000 - 2001)22000 
weibliche Schüler C (1998 - 1999)44000 
weibliche Schüler B (1996 - 1997)22000 
weibliche Schüler A (1994 - 1995)11000 
 
männlich1110110 
männliche Schüler D (2000 - 2001)54110 
männliche Schüler C (1998 - 1999)44000 
männliche Schüler B (1996 - 1997)11000 
männliche Schüler A (1994 - 1995)11000