SPORTident TimingDSC Dassel von 1920 e.V.

5. SCHAEFERWERK Mountainbike-Cup

Dassel 30.05.2010

5. SCHAEFERWERK Mountainbike-Cup

Dassel 30.05.2010

 

成绩 5. SCHAEFERWERK Mountainbike-Cup

Warnecke, Janina
代表: Team Rat Pack
编号: 2  

线路: Kurzdistanz
10.29 km

参赛类别: U 13 weiblich总时间: 1:11:51 
速度: 8.59 km/h 

线路中排名/总成绩: 19 (of 19)

线路中排名/女: 4 (of 4)
线路最佳成绩: 1:00:12
差值: 11:39

类别中排名: 1 (of 1)
该项目最佳时间: 1:11:51
差值: -

中途成绩:阶段成绩总排名
检查站 分段
km
分段
时间
分段
km/h
名次
-
差值
-
名次
差值
 总成绩
km
总成绩
时间
总成绩
km/h
名次
-
差值
-
名次
差值
跑圈 1 6.8755:377.411-49:30 6.8755:377.411-49:30
最末圈 结束 3.4216:1412.641-32:49 10.291:11:518.591-411:39