SPORTident TimingDSC Dassel von 1920 e.V.

5. SCHAEFERWERK Mountainbike-Cup

Dassel 30.05.2010

5. SCHAEFERWERK Mountainbike-Cup

Dassel 30.05.2010

 

成绩 5. SCHAEFERWERK Mountainbike-Cup

Seidel, Sven
代表: Bike-Sport-Lippe e.V
编号: 130  

线路: Kurzdistanz
10.29 km

参赛类别: U 15 männlich总时间: 37:47 
速度: 16.34 km/h 

线路中排名/总成绩: 4 (of 19)

线路中排名/男: 4 (of 15)
线路最佳成绩: 34:10
差值: 3:37

类别中排名: 3 (of 7)
该项目最佳时间: 34:49
差值: 2:58

中途成绩:阶段成绩总排名
检查站 分段
km
分段
时间
分段
km/h
名次
-
差值
-
名次
差值
 总成绩
km
总成绩
时间
总成绩
km/h
名次
-
差值
-
名次
差值
跑圈 1 6.8729:0914.1432:3643:15 6.8729:0914.1432:3643:15
最末圈 结束 3.428:3823.7730:2240:22 10.2937:4716.3432:5843:37