SPORTident Timingweckhey e.V. & Straußenhof Kleinhettstedt

3. Kleinhettstedter Straußenlauf

Kleinhettstedt 15.06.2018

 

3. Kleinhettstedter Straußenlauf

Kleinhettstedt 15.06.2018